Skip to Content
חדש, בלעדי למרינדו, בשר אורגני בגידול מקומי ובעל תקן אורגני
077-7295996

דרושים

Microsoftteams Image

036955675

שעות פתיחה:

א' – 09:00-18:00
ב-ה – 08:00-19:30
ו' – 07:00-14:30

036955675

שעות פתיחה:

א' – 09:00-18:00
ב-ה – 08:00-19:30
ו' – 07:00-14:30

098987478

שעות פתיחה:

א' – 09:00-18:00
ב-ה – 08:00-19:30
ו' – 07:00-14:30

089211347

שעות פתיחה:

א' – 09:00-18:00
ב-ה – 08:00-19:30
ו' – 07:00-14:30

046658555

שעות פתיחה:

ימים א' סגור

ימים ג' ד' 12:00-20:00

ימים ה-ו 12:00-21:00

שבת 12:00-19:00

חנות וקצביה ימים ב – שבת החל מ 10:00 עד אחרון הסועדים

036092261

שעות פתיחה:

א' – 09:00-18:00
ב-ה – 08:00-19:30
ו' – 07:00-14:30

035407249

שעות פתיחה:

א' – 09:00-18:00
ב-ה – 08:00-19:00
ו' – 07:00-14:30

03540723

שעות פתיחה:

א' – 09:00-18:00
ב-ה – 08:00-19:30
ו' – 07:00-14:30

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן